Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
06 Eylül 2018

İlgi: Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden gelen 02.09.2018 tarih ve 61646299-106.01-E.585   sayılı Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi konulu yazıda;


      Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi  kapsamında, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Samsun İlinde 25-26-27 Eylül 2018 tarihleri arasında "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" yapılması planlanmıştır.  

    
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimine katılmak isteyen adayların Samsun İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde açıklayıcı bilgilere ulaşabilir.

    Başvuru yapacakların en az İlkokul mezunu olmak kaydıyla onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ve iki adet fotoğraf ile eğitim başlama tarihinden önce Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğüne müracaat yapmaları gerekmektedir.