Sağlık Hizmetleri Başkanı
23 Ağustos 2021
Dr. Öğr. Üyesi Tuncer ÖZTÜRK
Sağlık Hizmetleri Başkanı