Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
03 Ağustos 2018

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Van Sağlık Müdürlüğü tarafından 15-16-17 Ağustos 2018 tarihileri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” yapılması planlanmıştır. Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler Van Sağlık Müdürlüğü web sitesinde (vsm.saglik.gov.tr) adresinde açıklayıcı bilgilere ulaşabilir.

Başvuru yapacakların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Başvuru için dilekçe ekinde; Onaylı Diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair dekont, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 Adet vesikalık fotoğraf ile eğitimin başlama tarihinden önce Van Sağlık  Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


Bilgilerinize ilanen duyurulur.