Arabuluculuk Komisyonu
31 Mart 2021

7036 sayılı Kanun ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereği bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline gelmiştir.

Bu kapsamda Arabuluculuk müzakerelerinde, Bakanlığımız ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarını temsilen “Arabuluculuk Komisyonu” 31 Ocak 2018 tarihinde kurulmuştur.

ARABULUCULUK KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Sıra

No

 

Adı ve Soyadı

 

Kadrosu

 

Birimi

 

Asil/Yedek

1

Alparslan KOVANCI

Avukat

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Asil

2

Halil İbrahim ORHAN

Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri Başkanlığı

Asil

3

Yakup Kadri ÇÖPÜR

Uzman

Destek Hizmetleri Başkanlığı

Asil

4

Oğuzhan DURUKAN

Avukat

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Yedek

5

Murat BEKÇİ

Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri Başkanlığı

Yedek

6

Ahmet AYDIN

Şube Müdürü

Destek Hizmetleri Başkanlığı

Yedek


Komisyon Üyeleri 
İletişim

Telefon                         : 0 454 260 20 00       

Av. Oğuzhan DURUKAN  : 179   
Av. Kıvanç GÜLMEZ       : 180
Av. Alparslan KOVANCI  : 181

Fax         : 0 454 260 20 07


Oğuzhan Durukan