Kamu Görevlisi Olan Aile Sağlığı Elemanı Alım İlanı
14 Haziran 2018

   Ekli listede isimleri yazılı olan Aile Sağlığı Merkezlerimizde aile sağlığı elemanı ihtiyacı vardır. Kadrosu İlimizde olan, Sağlık Bakanlığı ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personellerden  (4/B, 4924 ve 657 sayılı DMK ile çalışan ebe,  hemşire, sağlık memuru  (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni) aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapmak isteyenlerin müracaatları kabul edilmektedir. İstenilen aile hekimi ile imzalanan müracaat dilekçesinin İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden tarih ve sayı alındıktan sonra Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.


 Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 13.12.2017 tarih ve 1464 sayılı 2017/21 genelgesine uygun başvurular kabul edilecektir.

Bilgi için;

Telefon numarası: 0 454 260 20 00

Dahili: 107-108 


Eki için Tıklayınız >>>
Aile sağlığı elemanı boş pozisyonlar.xlsx