Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Ordu)
18 Nisan 2018

İlgi: Ordu Valiliği Sağlık Müdürlüğünden gelen 11.04.2018 tarih 66501263-106.01-E.8   sayılı Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi konulu yazıda;


Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi kapsamında, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Ordu İlinde 24-25-26 Nisan  2018 tarihleri arasında "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" yapılması planlanmıştır.  

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimine katılmak isteyen adayların Ordu İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde açıklayıcı bilgilere ulaşabilir.

Başvuru yapacakların en az İlkokul mezunu olmak kaydıyla onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ve iki adet fotoğraf ile en geç 24.04.2018 tarihine kadar Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat yapmaları gerekmektedir.