Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı Tarihi, Yeri Ve Uygulama Duyurusu
05 Mart 2018

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı ile ilgili;

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SÖZLÜ SINAVI TARİHİ, YERİ VE UYGULAMA DUYURUSU

A)SINAVIN ADI

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınavı

B) SINAVI YAPACAK MERCİ

 1. 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan A ve B Grubu Hastaneler dışındaki tüm birimlerin taşeron işçilerine yönelik Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde kurulan Sınav Kurulu veya Kurulları tarafından yapılacaktır. 
 2. A ve B Grubu Hastanelerin (GRÜ Prof.Dr.A.İlhan Özdemir E.A.Hastanesi, GRÜ Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları E.A.Hastanesi, Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Giresun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) taşeron işçilerine yönelik Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı kendi bünyelerinde oluşturulan Sınav Kurulu tarafından yapılacak olup, sınavla ilgili tüm duyurular bu kurumların kendi internet sitelerinde yayınlanacaktır.

C)SINAV TARİHİ VE YERİ

 1. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, ASM, TSM ve Entegre Hastanelerde görevli tüm işçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı 03.03.2018-22.03.2018 tarihleri arasındaEK-1 listede yayınlandığı şekliyle İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
 2. Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, Giresun Bulancak Devlet Hastanesinde, Giresun Dereli İlçe Devlet Hastanesinde, Giresun Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesinde, Giresun Alucra İlçe Devlet Hastanesinde, Giresun Espiye Devlet Hastanesinde, Giresun Yağlıdere İlçe  Devlet Hastanesinde, Giresun Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesinde ve Giresun Tirebolu Devlet Hastanesinde görevli tüm işçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı 03.03.2018-22.03.2018 tarihleri arasında EK-1 listede yayınlandığı şekliyle işçilerin görev yaptığı hastanelerde yapılacaktır.

Ç) SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE UYGULAMASI

 1. Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sözlü Sınav şeklinde yapılacaktır.
 2. Sözlü sınav soruları çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları iş ve vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olacaktır.
 3. Sözlü Sınavına katılmaya hak kazanan adayların hangi tarihte sınava alınacağına ilişkin  EK-1 listede yer almakta olup, belirtilen tarihte sırası gelmeyen adayların sözlü sınavlarına ertesi gün devam edilecektir.
 4. Adaylar sınava kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ile gireceklerdir.
 5. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

D)SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

 1. Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınavda adaylar BAŞARILI yada BAŞARISIZ olarak her hizmet kolu için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu T.C.Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2018 tarihli ve 774.05-82 sayılı Olur’unun ekinde örneği bulunan sınav tutanaklarına işlenecektir.
 2. Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları en geç 22 Mart 2018 tarihinde Kurumumuz http://giresunism.saglik.gov.trinternet sayfasında yayınlanacaktır.
 3. Sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 23-26 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı olarak ilgili sınav kurulu veya kurullarına vereceklerdir.
 4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar sınav kurulu veya kurullarınca dikkate alınmayacaktır.
 5. Süresi içerisinde yapılan itirazlar, sınav kurulunca 27-28 Mart 2018 tarihleri arasında değerlendirilerek karara bağlanacak ve kesin sonuç listesi 29 Mart 2018 tarihinde Kurumumuz http://giresunism.saglik.gov.trinternet sayfasında yayınlanacaktır.
 1. Sınava girmeye hak kazanan ve sınav listesinde bulunan adayların arşiv araştırmaları Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halen yürütülmektedir. Arşiv araştırma sonucu olumsuz çıkan ve yanlış beyanda bulunan başvuru sahipleri, öngörülen şartları taşımaya devam etmediğinden sürekli işçi kadrolarına geçiş süreci aşamalarında tespiti halinde tekrar elenecektir.  

EK-1 Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste.

İl-Saglik-Sinav-Duyurusu.pdf


EK-1 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Liste.pdf