Elazığ - Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
09 Şubat 2018

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

İlgi: Elazığ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden gelen 08.02.2018 tarih ve 86925413-105.99-E.1204 sayılı Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi konulu yazıda;

   Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi kapsamında, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Elazığ İlinde 14-15-16 Mart  2018 tarihleri arasında "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" yapılması planlanmıştır.  

   Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimine katılmak isteyen adayların http//elazig.ism.saglik.gov.tr/ web sitesinde açıklayıcı bilgilere ulaşabilir.

     Başvuru yapacakların başvuru için dilekçe, kimlik fotokopisi,onaylı diploma fotokopisi 2 adet vesikalık fotoğraf, en az İlkokul mezunu olmak kaydıyla eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ile 09.03.2018 tarihine kadar Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat yapmaları gerekmektedir.