Tedbirler Ve Aşıyla Gebelikte De Covıd-19’u Aşıyoruz.
09 Ağustos 2022

Gebelikte Covıd-19 Geçirmemin Bana Ve Bebeğe Zararı Nelerdir?

Gebelikteki kalp, solunum ve bağışıklık sistemine ait bazı fizyolojik değişiklikler, gebeleri enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirmektedir.

Pandemi sürecinde artan gözlemler ve bilgi birikimi gebelik ve doğumun ağır seyirli COVID-19 enfeksiyonu açısından risk faktörü olduğunu göstermiştir.

Gebelikte COVID-19 enfeksiyonunda semptomlar erişkin semptomları ile farklı değildir.

COVID-19 geçiren gebelerde özellikle erken doğum, düşük ve preeklampsi gibi komplikasyon riski de artmaktadır. Ayrıca, yoğun bakıma yatışta ve anne ölümlerinde belirgin artış olduğu güncel çalışmalarda gösterilmiştir.

Özellikle diyabetes mellitus (şeker hastalığı), hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve ileri anne yaşı gibi risk faktörleri olan gebelerde hastalığın ağır seyretme ihtimali yüksektir. Bunların yanında preterm (erken) doğum, erken membran rüptürü (suyun erken gelmesi), fetal distres, intrauterin gelişme geriliği (bebeğin anne karnındaki gelişme geriliği) ve preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) gibi obstetrik (doğumla ilişkili) komplikasyonlarda da artış saptanmaktadır.

Gebelik Döneminde Aşı Olabilir Miyim? 

Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir.

Neden Covıd-19 Aşısı Olmalıyım? 

COVID-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyretmekte ve daha fazla ölümle sonuçlanmaktadır, birçok ülkede COVID-19 anne ölümlerinin birinci nedeni haline gelmiştir. Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, onay verdiği COVID-19 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri  (CDC) ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara COVID-19 aşılarını önermektedir.

Gebelikte aşılama, enfeksiyona yakalanma riskini azaltır, kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlar. Annedeki antikorların yeni doğanda COVID-19’a karşı pasif bağışıklık sağlamak üzere plasentadan ve anne sütüne geçtiği de gösterilmiştir.

Hangi Covıd-19 Aşısı Gebelikte Yapılabilir? 

İnaktif aşılar gebelik döneminde güvenle kullanılan ve etkili aşılardır.

Son dönemde geliştirilmiş olan mRNA aşılarının CDC tarafından yayımlanan çalışmada da bu aşıların gebelerde etkili olduğu; anne, fetüs ve yenidoğan üzerine ciddi bir yan etkisinin olmadığı gösterilmiştir. mRNA aşıları canlı virüs içermez ve aşı etkinliğini artırmak için bir adjuvan kullanmaz. Aşılardaki mRNA hücre çekirdeğine girmez ve insan genomunu değiştiremez.

Yapılan çalışmalarda COVID-19 aşısı uygulanan gebelerdeki düşük oranının normal gebelerdeki düşük oranına kıyasla artmadığını göstermiştir.

Hayvan çalışmaları ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler, başta mRNA olmak üzere COVID-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisinin olmadığını, anneyi koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını göstermiştir.

ÖNEMLİ UYARI

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra nadiren yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı görülebileceği bildirilmiştir.

Aşı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda size en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Hekiminize yakın zamanda aşı olduğunuz bilgisini iletmeyi unutmayınız.

Tedbirler ve aşıyla gebelikte de Covıd-19’u aşıyoruz!