Gebelerde Covid-19 Aşı Çalışmaları
21 Ocak 2022

Pandemi sürecinde artan gözlemler ve bilgi birikimi gebelik ve doğumun ağır seyirli SARS-COV-2 enfeksiyonu açısından risk faktörü olduğunu göstermiştir. Covid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyretmekte ve daha fazla ölümle sonuçlanmaktadır, birçok ülkede Covid-19 anne ölümlerinin birinci nedeni haline gelmiştir. COVID-19 geçiren gebelerin komplikasyonlarında özellikle erken doğum, düşük ve preeklampsi riski artmaktadır. Ayrıca, yoğun bakıma yatışta ve anne ölümlerinde belirgin artış olduğu güncel çalışmalarda gösterilmiştir.

Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, DSÖ, CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)  tarafından aşı uygulaması gebelik öncesinde, gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde ve emzirenlerde tavsiye edilmektedir.  İnaktif aşılar gebelik döneminde güvenle kullanılan ve etkili aşılardır. Son dönemde geliştirilmiş mRNA aşıları da canlı virüs içermez, aşılardaki mRNA hücre çekirdeğine girmez ve insan genomunu değiştiremez. ABD’de Covid-19 mRNA aşısı uygulanmış ve doğum yapmış 827 gebenin verileri incelendiğinde aşıların düşük, ölü doğum, konjenital anomali, bebeğin gelişimi, erken doğum, ölü doğum veya yenidoğan ölümü başta olmak üzere herhangi bir soruna yol açmadığı görülmüştür.

Gebelikte aşılama, enfeksiyona yakalanma riskini azalttığından anne ve bebek ölümleri ile düşüklerin engellenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Covid-19 a bağlı anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için hiç aşı yaptırmamış ve aşısı eksik olan gebeler ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezlerimizce tespit edilip, 15.12.2021 tarihi itibariyle yüzyüze veya uzaktan Covid-19 aşıları hakkında bilgilendirme çalışmasına başlanmıştır. 15.12.2021-15.01.2022 tarihleri arasında toplamda 605 gebeyle görüşme yapılmış olup, neticesinde 434 gebe aşı olmaya karar vermiştir. 15.12.2021 tarihinde ilimizde %34 oranında aşısız gebe bulunurken; 15.01.2022 tarihinde bu oran %25 ‘e gerilemiştir.

Gebelik Covid aşı 21.1.22.jpg