Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Rize)
14 Ekim 2020

Biyosidal ürün uygulayan kişilerin kendi sağlığını korumak, çevresine zarar vermemesi ve bilinçsiz kullanımı önlemek amacıyla sahip olması gereken biyosidal ürün uygulayıcı sertifikası eğitimi, “Biyosidal Ürünlerin Kullanımı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 27. Maddesi gereğince 7-8-9/11/2020 tarihleri arasında Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim düzenlenecektir.

https://rizeism.saglik.gov.tr/ resmi web sitesinde eğitimle ilgili detaylı bilgi yayınlanmış olup eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla dilekçe, diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair dekont, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla en geç 30/10/2020 cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri ilanen duyurulur.