Sağlık Bakanlığı Mesul Müdürlük Eğitim Duyurusu
09 Aralık 2019

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, 2020 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi'nde yayınlanacak olan mesul müdürlük eğitim ücreti baz alınarak 2020 yılının Mart ayında Mesul Müdürlük Eğitimi yapılması planlandığını bildirmiştir.

Planlanacak olan bu eğitime esas olmak üzere katılımcı sayısına ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle ilimizden başvuru yaparak, eğitime katılmak isteyen kişilerin Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne 18.12.2019 tarihine kadar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bildirilmek üzere müracaat etmeleri istenmektedir.

Kesin kayıt işlemlerinin tarihi ve kayıt için istenen belgeler hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa web adresinden bilgi edinilebilir

Eğitime katılacak kişilere ilanen duyurulur.