Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi
20 Kasım 2019

Bakanlığımız Valiliğimize göndermiş olduğu 18.11.2019 tarih ve E.4636 sayılı yazı ile; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27.maddesi gereğince yapılması planlanan "Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimine"  ilimizden katılmak isteyen mesul müdürlere ait katılımcı bilgilerinin 26.11.2019 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi istenmiştir.  

Düzenlenmesi planlanan  "Güncelleme Eğitimine" katılmak üzere talepte bulunan mesul müdürlerin ekte bulunan formu doldurarak 26.11.2019 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.

1-Resmi Yazı (güncelleme eğitimi hak.)

2-Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi