Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Ordu)
23 Eylül 2019

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22-23-24 Ekim 2019 tarihileri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” yapılması planlanmıştır. 

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler Ordu İl Sağlık Müdürlüğü web sitesi orduism.saglik.gov.tr adresinden detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Başvuru yapacakların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Başvuru için Müdürlüğümüze verilecek dilekçe ekinde; Eğitim durumunu gösteren belge (Diploma aslı veya onaylı Diploma örneği), eğitime katılım ücreti 146.00 TL. yatırdığına dair  dekont, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 1 yıllık) ile eğitimin başlama tarihinden önce; Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilanen duyurulur.