Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Samsun)
09 Eylül 2019

Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden gelen 05.09.2019 tarih ve 61646299-106.01-E.535  sayılı Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi konulu yazıda;

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi  kapsamında, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Samsun İlinde 24-25-26 Eylül 2019  tarihleri arasında "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" yapılması planlanmıştır.  

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimine katılmak isteyen adayların Samsun İl Sağlık Müdürlüğü (https://samsun.saglik.gov.tr/) web sitesinde açıklayıcı bilgilere ulaşabilir.

Başvuru yapacakların en az İlkokul mezunu olmak kaydıyla onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ve iki adet fotoğraf ile eğitim başlama tarihinden önce Samsun İl Sağlığı Müdürlüğüne müracaat yapmaları gerekmektedir.