HEPATİT Kitapçık Afiş ve Broşürleri
01 Temmuz 2019

Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018- 2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amacıyla viral hepatitlere yönelik afiş ve broşürler hazırlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından Hepatit ile ilgili yeni gönderilecek materyaller güncel olarak sitemizde bulunan Yayınlarımız başlığı altında bulunan HEPATİT Kitapçık, Afiş ve Broşürler başlığı altında güncellenecektir. 


Viral Hepatitler Eği_Ustyazi.pdf


Bu kapsamda hazırlanan Kitapçık, Afiş ve Broşürler;

1- AFİŞLER2- BROŞÜRLER


3- KİTAPÇIK