Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Denizli)
27 Mayıs 2019

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 27-28-29 Mayıs 2019 tarihileri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi” yapılması planlanmıştır. Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler Denizli Sağlık Müdürlüğü web sitesinde (https://denizliism.saglik.gov.tr/) adresinde açıklayıcı bilgilere ulaşabilir.

Bilgilerinize ilanen duyurulur.