Sürekli İşçi İstihdamı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklanmıştır
09 Nisan 2019

        Müdürlüğümüz hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan sözlü mülakat sınavı sonuçlarına göre asil ve yedek olarak başarılı bulunan adayların bilgileri aşağıda açıklanmıştır. Bu sonuçlar başarılı olan adayların atamasının yapılacağı anlamına gelmemekte olup başarılı olan adayların atama işlemleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayların ataması yapılmayacak olup yerlerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

     İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup ASİL adayların aşağıda bulunan takvime göre istenen belgeleri şahsen Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

       Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 02.04.2019


SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİM TAKVİMİ

Sınav sonucunun ilanı

02 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

03 - 05 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve kesin sonuçların İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinde yayınlanması

08 – 10 Nisan 2019

Sınavı asıl olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilmesi

11- 15 Nisan 2019