Hastaların Seçimlerde Oy Kullanması Hakkında Duyuru
29 Mart 2019

Seçim günü (31 Mart 2019) hastanelerimizde yatan ve evde sağlık kapsamında sağlık hizmeti alan hastalarımızdan hareket etmekte zorlananların oy kullanmalarını kolaylaştırmak ve bu çerçevede vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla; talepte bulunan hastaların evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ve acil sağlık hizmetlerinin aksamasına mahal vermeden ambulanslar ile oy verecekleri merkezlere götürülerek oy kullanmalarını müteakiben geri getirilmesi ve bu süreçte bir sağlık personelinin hastalara refakat etmesi sağlanacaktır.

İrtibat Numarası : 444 38 33 (Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal Çağrı Merkezi)