Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Gümüşhane)
20 Mart 2019

İlgi: Gümüşhane Valiliği Sağlık Müdürlüğünden gelen 13/03/2019 tarih ve E-1974 sayılı Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi konulu yazıda;

24-25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi" düzenleneceği bildirilmiş olup; eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydı ile dilekçe, diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz (146 TLeğitim ücreti ve 15 TL sertifika ücreti eğitim için yeterli başvuru sağlanarak eğitim kesinleştiğinde), nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla 15 Nisan 2019 tarihine kadar Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat Formu ve diğer hususlara ait bilgiler http://gumushaneism.saglik.gov.tr adresinde görülebilir. Eğitim en az 10  (on) müracaat olması halinde açılacaktır.

İlanen duyurulur.