Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi (Gümüşhane)
03 Ekim 2018

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 7-8-9 Kasım 2018 tarihileri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” yapılması planlanmıştır. 

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenecek eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydı ile dilekçe, diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz (eğitim için yeterli başvuru sayısına ulaşılıp eğitim kesinleştiğinde), nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla ile 1 Kasım 2018 tarihine kadar Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat Formu ve diğer hususlara ait bilgiler http://gumushaneism.saglik.gov.tr adresinde görülebilir.


            İlanen duyurulur.


Not  : Eğitim en az 10  (on) müracaat olması halinde açılacaktır.