T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 01/06/2020


İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Tanımı

İç Kontrol Amaçları

İç Kontrol Tarihçesi

İç Kontrol Rehberi

İç Kontrol Bilgilendirme Dosyası


YÖNETİM KARARLILIK BEYANI

Yönetim Kararlılık Beyanı


MİSYON, VİZYON VE ETİK KURALLAR

Misyon, Vizyon, Değerler

Etik Davranış İlkeleri

Kamu Etik Davranış Kuralları

Kamu Personeli Etik Davranış İlkeleri


ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon Şeması 

MEVZUAT


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

2019-2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020 Revize)

İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

Maliye Bakanlığı Yazısı

Müsteşar Onayı

HASSAS GÖREVLER

Hassas Görev Broşür

Hassas Görev Belirleme Rehberi


RİSK

Risk Yönetimi


FORMLAR

Hassas Görevler Envanteri Formu

Farkındalık Eğitimi Değerlendirme Formu

Hassas Görevler Listesi Formu

İl Bazlı İş Süreçlerinin Yerinde İncelenmesi ve Eğitimi Değerlendirme Formu

Hassas Görevler Tespit Formu

Süreli İşler Takvimi Sağlık Hizmetleri Birimi

Süreli İşler Takvimi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

Süreli İşler Takvimi İdari Hizmetler Birimi

Süreli İşler Takvimi Kamu Sağlık Hizmetleri Birimi

Süreli İşler Takvimi Toplum Sağlığı Birimi

Süreli İşler Takvimi Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

Süreli İşler Takvimi Verimlilik ve Kalite Birimi

Süreli İşler Takvimi Özlük İşleri Birimi

Süreli İşler Takvimi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

Süreli İşler Takvimi Hastane Hizmetleri Birimi

Süreli İşler Takvimi Mali Hizmetler Birimi

İş Takip Formu

Eğitim Toplantı Katılım Formu

Sorumluluk Matrisi Formu

Süreli İşler Takvimi Atama Birimi

Risk Envanteri Formu


Risk Matrisi Formu

Risk Haritası


İŞ SÜREÇLERİ

İş süreçleri, görev tanımları ve iş akış şemaları çalışmaları devam etmektedir.