T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

COVİD-19 Bilgi Notu

Güncelleme Tarihi: 14/04/2020

COVİD-19 Pandemi ile mücadele kapsamında Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulu Rehberi ve Genelgeler ile İllerde sağlık hizmeti planlaması ve sunumu yapılmıştır. İlimizde Pandemi Hastanesi olarak GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Ada Hastanesi tanımlanmıştır. Bu süreçte hasta kabulü yapılamayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi  sağlık hizmeti sunumunda GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek bina olarak İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile tanımlanmıştır. COVİD-19 tanılı hastalarımızın takip ve tedavisinde acil poliklinik, yataklı servis odaları ve yoğun bakım yatakları tanımlanmıştır. GRÜ Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören, iyileşerek taburcu edilen, yoğun bakımda takibi devam eden ve evde izolasyonda tutulan takipli hastalarımız bulunmaktadır. Ayrıca az sayıda sağlık çalışanımız hastanede hafif şikayetlerle gözlem altında tutulmaktadır. İlimizde pandemi ile mücadelede hastane yatak sayılarımız, yoğun bakım yatak sayıları ve solunum destek cihazları yeterlidir. Hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızın tıbbi ilaç ve malzeme kullanımı temin edilmektedir. Sağlık çalışanlarımız talep ettikleri takdirde İlimizde bulunan kamu misafirhanelerinde konaklamakta ve ihtiyaç halinde psikososyal destek verilmektedir. İl Sağık Müdürlüğü ve Hastane yönetimlerimizce COVİD-19 ile mücadele kapsamında her türlü önlem ve tedbir alınmaktadır.