T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrolün Amaçları

Güncelleme Tarihi: 03/07/2019

5018 Sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;

1-Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

2-Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

3-Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

4-Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.