Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anaokulu Öğrencilerine Akılcı İlaç Kullanımı Anlatıldı

Güncelleme Tarihi: 12/01/2018

Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda Ülkemizde "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı" yürütülmektedir.

Program kapsamında DSÖ'nün önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, Akılcı İlaç kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, hekim, eczacı, yardımcı sağlık personeli, ilaç sektörü ve halka yönelik davranış değişikliğinin oluşturulması, AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, etki edilen taraflarda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Müdürlüğümüzde görevli Uz. Eczacı Zeliha Ödemiş tarafından anaokulu öğrencilerine Akılcı İlaç Kullanımı faaliyetleri anlatılarak, eğlenceli ve interaktif bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.

20180102_132653.jpg

20180102_132457.jpg