Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 01/08/2017

1.Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,

2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,

3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,

4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,

5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Giresun Sağlık Müdürlüğü

Telefon   : (+90) 454 - 215 75 80   /  Dahili: 170 ve 173

Fax       : (+90) 454 - 215 75 93