Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnsan Kaynakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 03/08/2017

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,

4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Giresun Sağlık Müdürlüğü

Telefon   : (+90) 454 - 215 75 80   /  Dahili: 125, 159 ve 178
Fax       : (+90) 454 - 215 75 93